Vikten av fästelement

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk och här kan man verkligen säga att skruvar, spikar, och muttrar är länkarna som måste hålla för att våra apparater, möbler och maskiner ska hålla ihop. När det handlar om fästelement så är de ofta så små att man knappast tänker på hur viktiga de är men när en plugg eller mutter inte sitter som den ska, ja då märks det ordentligt för inget håller samman. Numera så är det vanligt att delar tillverkas på ett ställe och fästelementen på ett annat och då måste allting verkligen stämma överens för att slutprodukten ska hålla och överleva i en värld där den utsätts för stort slitage.

Fästelement för olika syften

Man måste ha skruvar av olika slag för de flesta apparater och även för inredning. När man talar om fästelement så är det viktigt att förstå att dessa kommer att se olika ut beroende på syftet. När det handlar om föremål som inte får rosta så måste fästelementen tillverkas av metaller som titan som inte kommer att leda till korrosion. Man kan ju till och med skapa plugg och skruvar av trä då detta kommer att passa bättre in i sammanhanget. Dessutom så tänker man på det synliga och att man inte kan ha spik och skruv som sticker ut på ett fult sätt. Modern inredning har lösningar som gör att man inte ser alla de element som håller ihop stolar, bord och andra möbler. Vill du läsa mer om fästelement och ytbehandling hittar du info här >

Styrka och pålitlighet

Då en skruv ramlar ur en leksak så kanske man inte tänker så mycket på detta. Den sitter där kanske mest för att se till att barn inte får upp batterilucka och man slänger den lilla skruven utan att blinka. Om skruven istället satt i dörren till ett Boeing flygplan så lär ett fel, på grund av en skruv som saknas, inte ses med samma blida ögon. Det är förstås så att fästelementen måste ge den styrka och pålitlighet som man är ute efter. Här är det inte bara metallen som är viktig, konstruktionen på elementet kommer också att påverka hur det sitter och hur länge det kommer att hålla. Tänk på det nästa gång du ger dig ut på en flygresa!

Ytbehandlingar

Man ytbehandlar även fästelement av den enkla anledningen att de ska se bra ut. När man kan se skruvar och spik så gäller det att de smälter in i sin omgivning. På fordon så har man ju oftast en färg och då gäller det att lacka fästelementen i samma nyans så att det inte ser konstigt ut. Det här kräver god kommunikation mellan olika tillverkare eftersom man ofta tar fram delar i en verkstad och monterar dem i en annan. Med hjälp av färgskalor och gemensamma koder för färg och ytbehandlingsmetoder så får man ett enhetligt resultat i varje produktion.

Vattenskärning av konstnärliga golv

En spännande teknik för beskärning av olika material är den som går ut på att man använder sig av vatten för att få till olika former. Med vatten-skärning så kan man skapa allt från verktyg till konstnärliga golv med inslag av metaller. Trots att vattenskärning kan anses vara en industriverksamhet så är det inte ovanligt att konstnärer är insatt i den. Detta för att kunna driva projekt där det gäller att få fram exakthet i hårda material som stål och sten. Det här leder till spännande samarbeten mellan metallverkstäder och konstnärer, och man kan se hur den moderna metallindustrin blir en viktig del även av konsten.

Svensk vattenskärning

I Sverige så finns det verkstäder som klarar av att skära med vatten. Man kan säga att regioner som Gnosjöregionen är särskilt intressanta eftersom man här har rent industriella verkstäder såväl som mer konstnärlig formgivning av bruksföremål. Om man ska använda sig av vattenskärning för att skapa ett golv med mosaik så måste man ju ha ett kunnande både vad gäller det estetiska och det rent tekniska. Man måste jobba med vattenskärning tryck som klarar av att ta sig igenom det material som man ska inkludera i golvet utan att detta leder till problem med sprickor. Tanken är ju att man ska kunna använda mindre material då man kan skära så precist. Dessutom så är det många som förespråkar svenskt vattenskärningsteknik där man använder sig av abrasivmedel i vattnet som är fullkomligt miljövänliga som till exempel sand.

Ett golv med sten och metall

Ett konstnärligt golv kan ha inslag av både metall och sten. Det enklaste är kanske att man har tagit fram en viss form som ramas in av en vacker metall men det kan vara mer komplicerat än så. Konstnären kan i stort sett arbeta fritt med idéer, det som eventuellt begränsar projektet är att material som inte rostar och vacker sten kostar en bra slant. Det är dock roligt att se att det fortfarande finns svenska byggprojekt där man satsar på det vackra och ser den ökade kostnaden som en investering för framtiden då folk kommer att njuta av att golven är så unika och fina att se på.

Konstnären och operatören

När konstnären tar fram en ritning för golvet så handlar det förstås mest om form och material, och om hur dessa kommer att samspela. Tillsammans med en duktig programmerare och operatör så kan man göra det hela redo för vattenskärning med hjälp av datorprogram som kan översätta konstnärens planer till verklighet. Man jobbar material för material och skär kanske stenen med vatten medan metallinslag böjs till med hjälp av bockning av vanlig metallbeskäring. Resultatet blir ett konstverk som är till för verkligt bruk och som kan hålla många hundra år till glädje för de som kommer att gå på de färdiga golven.

Skydda personal med maskinskydd

En verkstad kan vara en mycket farlig plats. Det är klart att man måste se till att de som jobbar på verkstaden vet hur maskiner och verktyg ska användas men man kan inte garantera säkerhet enbart med hjälp av professionell personal. En viktig del av den utrustning som man har på plats är de maskinskydd som ser till att maskiner inte klämmer eller på andra sätt skadar den som jobbar med dem. Med en rullgardin så kan man säkra att lösa delar som kanske flyger inte landar på människor och nätväggar är ett måste då man vill skapa avstånd mellan maskin, robot och människa.

 

Maskinskydd för farliga rörelsemoment

 

För det första så måste man vara medveten om vad som skulle kunna vara farligt på en verkstad. För att ta fram rätt maskinskydd så ser man på rörelsemoment och handlingar som automatiska maskiner utför. Man betänker saker som:

 

  • Roterande rörelser
  • Återvändande rörelser
  • Plötsliga rörelser
  • Skärande arbete
  • Slag och bockning

 

När man har den här typen av rörelser och arbeten på plats så är maskinskydden ett absolut måste. Många gånger så inser man inte på vilket sätt en maskin är farligt tills det är försent för det är inte alltid så uppenbart att en smidig och mjuk rörelse faktiskt skulle kunna vara livsfarlig för en operatör med en overall som kommer i vägen.

 

Faror man vill undvika

 

Med maskinskydden så vill man undvika en rad olika faror. Det man ska komma ihåg är att ett slag från en maskin kanske inte i sig är farligt men om det leder till att en operatör hamnar ur balans så kanske han plötsligt befinner sig i livsfara där maskinens verktyg kan komma åt och kanske nypa till. Man kan inte alltid ha stenkoll på hur man står och då måste skyddet som maskinen har finnas som varningssignal då man kommer för nära. I maskiner med roterande delar så finns det ofta en stor klämrisk. Det här kan man motverka genom att helt kapsla in arbetsprocessen eller genom att se till att det alltid finns en stabil skärm mellan de roterande verktygen och operatören.

 

Riktigt farliga situationer

 

Klämskador är allvarliga men det kan bli ännu värre om man inte utrustar sin verkstad med de skydd som krävs. Brinnande och heta metallbitar bör aldrig kunna komma nära en operatör då dessa kan ge upphov till brännskador. Skärande verktyg kan uppenbarligen göra mycket mer än att brännas och då är det verkligen a och o att man har den där nätväggen mellan operatörens fingrar, armar och ben, och maskinen som beskär. Med rätt maskinskydd så kan personal fokusera på arbetet istället för att ständigt ducka och oroa sig för att maskiner ska spotta ut farliga bitar. Det här ger en arbetsplats där alla kan trivas och jobba på ett effektivt sätt.

Prototyptillverkning som fungerar

Innan man drar igång produktionen av en detalj eller produkt så måste man veta precis vad som kommer att komma ur verkstadsmaskinerna och hur man ska efterbehandla och montera för att få det resultat som förväntas. Det är klart att man kan göra mycket med hjälp av en dator som kan simulera tillverkningsprocessen och visa en modell i 3D. Det här blir dock aldrig lika verklighetsförankrat som en prototyp som är en fysisk kopia av slutprodukten. Med prototyptillverkning så tar man fram ett exemplar av det som ska tillverkas. Det finns prototyptillverkare som är specialister på material som metall, och så finns det företag som kan jobba med spännande ny teknik som till exempel 3D-skrivare för att ta fram billigare prototyper för vilken industri som helst.

Syfte med prototyptillverkning

Man kan faktiskt ha flera olika anledningar till att vilja ta fram en prototyp. Det är inte alltid så att prototyptillverkning är till för att se om ritningar och programmeringar ger rätt dimensioner. Med prototyper så kan man testa saker som:

  • Materialets förmåga och hållbarhet
  • Passform
  • Läsbarhet då det handlar om text och tryck
  • Användarvänlighet

På så vis så kan man komma fram till om det eventuellt går att byta ut en redan existerande komponent till en annan som kanske består av ett nytt material eller som har en ny form som innebär en besparing. Därmed kan man se prototyptillverkningen som viktig även då man vill förfina en produkt eller utveckla en arbetsprocess med nya verktyg som är specialtillverkade för sitt syfte.

En verklig kopia

En exakt kopia som fungerar i verkligheten kan ofta behövas då man måste testa om den kommer att passa. En så liten sak som en ny skruv som ska passa in i en viss form måste ju testas på riktigt och inte bara i teorin. Här kan man inte använda sig av en pappersmall och kanske heller inte av enklare gipsmodeller som man kan få från de moderna 3D-skrivarna. För att kunna testa så får man alltså ta fram prototypen precis så som man sedan tänker sig att resten av produktionen ska fungera. Det här kan man göra med hjälp av en kopia som man redan har eller med hjälp av en ritning. På en bra verkstad så kan man ganska snabbt fatta galoppen och ta fram en ny del med hjälp av information som man får från ritning, fysiskt exemplar eller en gänga där till exempel en skruv ska passa in. En verklig kopia tar man sedan med sig och testar för att eventuellt justera eller för att sedan tillverka precis som den är. I det här läget så kan det vara en stor fördel att man jobbar med en prototyptillverkare som också kan ta hand om själva produktionen då all programmering redan finns på plats så att man slipper börja om från början med ett nytt företag. Alternativet är att företaget som tar fram prototyperna samarbetar med en verkstad som sedan kan ta över informationen och snabbt dra igång produktionen med rätt format.

3D-skrivare

En ny industri som blir allt viktigare för tillverkning av prototyper är 3D-skrivarindustrin. Det här är ett mycket spännande område. Man kan numera skriva ut en del i 3D-format. Det här görs snabbt och många gånger så kan man scanna in den del som ska skrivas ut och få ett exakt mått och format. Delarna som kommer från en 3D-skrivare är oftast gjorda av ett sprödare material men i takt med att utvecklingen av industriproduktion går framåt så förfinas tekniken så att man kan skriva ut i olika material. Det här spar tid och pengar och det ger möjligheten att testa på sätt som tidigare inte var möjligt.

Stor eller liten upplaga

När man ser på kostnader för en prototyp så måste man förstås betänka kostnaden för den samlade produktionen. I det fallet att man bara ska ha ett eller två exemplar så behöver man ju inte sitta och testa med prototyptillverkning men för stora volymer så kan detta verkligen vara en stor hjälp. När man vänder sig till en prototyptillverkare så ska man kunna få en offert där själva produktionen inkluderas. På så vis så kan man ta ställning till om det kommer att löna sig med testet eller om man kanske ska komma fram till rätt format och layout på annat sät

Industriautomation med datoriserade tillverkningsprocesser

Industriautomation är ett av de viktigaste hjälpmedlen som vi har idag för en snabbare och effektivare produktion. Det är något som ger företagen en ökad konkurrenskraft tack vare en mycket bättre produktivitet och kvalitet. Automation innebär att man låter en maskin eller en teknik utföra ett arbete istället för människan själv. Tack vare dagens intelligenta datoriserade styrsystem är det inte längre nödvändigt att inom industrier använda muskelkraft för att ändra olika komponenters funktion eller karaktär eller för att sammanfoga olika delar. Man måste dock ha operatörer som kan programmera och se till att maskinerna jobbar som de ska. Användningsområdena är oändliga och styrsystemen möjliggör en mycket effektiv produktion.

Industriautomation ger nya tekniska möjligheter

 

Dator- och digitalteknikens snabba utveckling har totalt förändrat alla förutsättningar för dagens automatiseringstekniker. Det har lett till en global industriell samverkan och konkurrens. Det är idag viktigare än någonsin tidigare att kunna erbjuda en såpass effektiv och smidig tillverkning som möjligt, samtidigt som man undviker att riskera slutproduktens kvalitet. Datoriserade tillverkningsprocesser erbjuder mängder av nya tekniska möjligheter som förutom att automatisera personalens fysiska arbete som exempelvis planering, beräkningsarbete, beredning och orderbehandling också gör det möjligt att tillfredsställa kunders unika behov och förväntningar till bra kostnader.

 

Styrsystem

 

I samband med datoriseringen av vårt samhälle har utvecklingen av verkstadsmaskiner framskridit med ett raskt tempo och hos stora produktionsverksamheter framställer man allt färre komponenter manuellt. Med hjälp av datoriserade tillverkningsprocesser och styrsystem manövrerar man maskiner eller hela anläggningar. Det är styrsystemet som ser till att maskinen utför precis vad den blivit tillsagt vid ett visst moment. Ett av de vanligaste styrsystem som man använder sig av inom industrin är systemet CNC som står för Computer Numerical Control. Det är ett system som har enormt många användningsområden. Det ändvänds i allt från vanlig datorskrivare till industriella monteringsrobotar och automatiska processer. Genom olika datorinställningar eller programmeringar ger man indikationer till maskinen eller anläggningen för vad och när den ska utföra någonting. Styrsystemet sänder ut och tar emot signaler och jämför dessa med sitt eget program och sina givna instruktioner. Hur revolutionerande dessa system än är så sköter sig inte maskinen helt själv utan kräver en mänsklig inblandning form av en operatör som har god erfarenhet av programmering och mjukvara.


Fördelar med datoriserade tillverkningsprocesser

 

Datoriserade tillverkningsprocesser inom industriautomationen har många fördelar. Framförallt optimerar det tillverkningen genom att bidra med en mycket hög effektivitet, vilket innebär en stor tidsbesparing för tillverkaren och minskade kostnader för kunden. Förutom att maskinerna kan utföra precis samma moment hundratusentals gånger om och varje gång få exakt samma resultat, så undviks också svinn som beror på bristfälliga beräkningar eller ofullständig materialutnyttja. De digitala styrsystemen effektiviserar tillverkningsprocessen på flera olika sätt. Beräkning och planering automatiseras för exakta resultat så gör produktionen ännu smidigare och snabbare och gör det möjligt att producera stora volymer på en mycket kort tid.

 

Framtidsutsikter

 

Svensk industri har länge legat i framkant, särskilt på grund av sina styrsystem. Man arbetar ständigt med att utveckla olika styr- och regleringssystem, vilket anses vara det elementära för industrins framtida utveckling. För att den svenska industrin ska kunna konkurrera globalt krävs det att vi kan konkurrera med andra länder som har en framgångsrik produktion. Det må vara svårt för oss att konkurrera med exempelvis Kina, på grund av deras inriktning på masstillverkning med enormt mycket lägre omkostnader än våra. Därför är det viktigt att Sveriges produktion har sin nisch och idag går den svenska industrin mer mot enstycksproduktion än massproduktion. Där är den grundläggande principen att slå om och anpassa produktionen efter efterfrågan och olika konjunktursvängningar. Målet är att “modulisera”, det vill säga att plocka ihop en skräddarsydd produkt på kort tid utan större omställningar. Nästan all industriforskning som görs i Europa idag har sin fokus på utveckling av olika styr- och reglersystem. Tack vare Sveriges fordons- och skogsindustri har man en god tradition av att alltid ligga före med moderna och effektiva styrsystem.

 

Framtiden erbjuder flera nya tekniker, innovationer och robotlösningar som alla olika företag, verksamheter och industrier eller andra sektorer ska kunna dra nytta av. Genom att satsa på ökad automation eller industriautomation så ökar man lönsamheten, förbättrar arbetsmiljön och ökar konkurrenskraften för att kunna sätta sin fot på den internationella spelplanen