Ytbehandling för funktion och skönhet

Föremål som är gjorda av metall har rysligt många fördelar, och det är dessutom många som föredrar detta material framför trä och plast för att det även är vackert att se på. När det handlar om inredning så kan man klart se att möbler som skapas av metaller är slitstarka och också mycket vackra. En viktig del av tillverkningsprocessen av metallföremål är den ytbehandling som man väljer att jobba med. Genom att applicera smarta ytbehandlingsteknologier så kan man nämligen öka föremålets slittålighet och skönhet. Man kan jobba med lacker och färg såväl som med kromatering som ger både skydd och skönhet.

Ytbehandling av metall

Metaller måste för det mesta behandlas på något vis för att inte rosta och för att se bra ut. Det finns förstås metaller som aluminium som har ett naturligt skydd mot fuktskador men även denna metall kräver någon form av ytbehandling då man vill att den ska ha en färg eller kanske verka glansig för utseendets skull. Ytbehandlingar kan bestå av olika metoder även om ytbehandlingsprocesser alltid är till för att skydda och försköna. Ibland så måste man hetta upp metallen för att behandla den och ibland räcker det med att lägga på ett lager med färg. Det händer också att man svetsar för att ta hand om hörn och ytor som ska skarvas och då gäller det att jobba på rätt sätt för att ytan ska behålla sin kvalitet och fortfarande se bra ut.

Förbehandlingar

Många gånger så kommer plåt att behandlas innan den skickas till verkstaden som ska tillverka komponenter av den. Det är nämligen så pass vanligt att man vill ha en viss typ av plåt att det inte lönar sig att göra hela jobbet med ytbehandlingsteknologier då komponenterna redan är klara. Om man mest behöver ett skydd mot rost så är det ju bäst att detta finns på plats redan då plåten levereras till verkstaden i rullar. De företag som är specialiser på att förbereda metaller som ska användas inom industriproduktion kan arbeta med teknik som kräver enormt mycket plats som till exempel stora bad där man doppar metallerna för att dessa ska förzinkas. Det finns olika sätt att göra detta på och beroende på hur avancerat och kostsam metoden är så kommer detta att reflekteras i plåtens pris och även i slutproduktionens kostnad. Därför kan man säga att det där med förbehandlingar i allra högsta grad kommer att påverka hur kostnadseffektivt ett projekt blir såväl som den kvalitet som man får fram.

Föremål som inte ska målas

Det finns föremål som inte kan eller som helt enkelt inte ska målas. Om man till exempel ska ta fram metallkomponenter som ska finnas i en apparat eller kanske i en maskin så finns det ju ingen anledning att se på lacker för färgläggning. Däremot så kommer man att behöva ytbehandla med metall som används för att ge den ett extra skydd mot slitage och rost. Om ett föremål inte ska målas så är det en stor fördel om plåten det tas fram av redan är redo och ytbehandlad. I det här läget kan man nämligen mata in den i en maskin som sedan spottar ut detaljer som är redo att användas som de är. När detaljerna kommer ut ur maskinen så kan de monteras eller förpackas på plats eller skickas vidare till ett legoföretag som tar hand om detta. Ibland så måste man se på unika ytbehandlingsteknologier då ett föremål av någon anledning inte kan målas men ändå måste se snyggt ut. Här kan kromatering bli en lösning men det varierar lite från projekt till projekt i enlighet med användningsområde och budget.

Kostnadseffektiva lösningar

Inom industriproduktion så vill man alltid se kostnadseffektiva lösningar och så är förstås även fallet då det handlar om att skydda och försköna metaller. Man tar alltid ställning till vad som kommer att kosta minst och ge det bästa resultatet. När det handlar om lack och färg så kommer pulverlackering att ligga bra till som metod för ytbehandling. Detta eftersom metoden är så pass ekonomisk och miljövänlig då man kan återanvända pulverlack som spills och då denna färg är utan lösningsmedel. Det finns även våta lacker som är utan lösningsmedel och idag så är kraven i Sverige rätt så höga så man kan räkna med ytbehandlingsprocesser som inte skadar djur, natur eller de människor som ska applicera ytbehandlingstekniken.

Läs mer om ytbehandling här: