Gjutning i aluminium

Man kan säga att gjutning i aluminium är en av de vanligaste metoderna för att skapa delar och komponenter av metallen aluminium. Många gånger så kan man se att andra metoder för metallbearbetning skulle kunna fungera men det är få som är så pass effektiva som gjutningen. Idag så pågår tillverkningen på ett mycket modernt och effektivt sätt men grundprincipen är densamma. Man har helt enkelt förädlat en arbetsmetod som är känd sedan många hundra år. Det här betyder att man idag med aluminiumgjutning kan ta fram tusentals delar med hög precision på mycket kort tid.

Gjutning i aluminium

Grundprincipen i aluminiumgjutning är tämligen enkel och det här är faktiskt något som man kan pyssla med själv i en hemmaverkstad. Det gäller helt enkelt att smälta ner aluminiumet för att sedan tillsätta detta i en form som har den layout som man vill se i sin färdiga komponent. Det finns lite olika former av gjutningsteknik och här är sandgjutning och pressgjutning mycket vanliga. Med pressgjutning så tillsätter man tryck för att på så vis få ökad precision. Den här metoden ger perfekta delar där man inte måste använda sig av en massa olika maskiner. Med sandgjutning så tillsätter man den smälta metallmassan i en form som formats i sand. Det här är en ganska långsam process som man gärna använder sig av för några få exemplar. Man kan även skapa permanenta gjutformar av stål eller annan metall. Dessa är vanligtvis starkare än det som är fallet vid pressgjutning och sandgjutning men det är inte alltid lika enkelt att få bort formen från den färdiga komponenten.

Användningsområden

Gjutning i aluminium används för många olika syften. Det vanligaste är kanske produktionen av delar för fordonsindustrin. Man gjuter delar som ska finnas i allt från vanliga personbilar till kommersiella flygplan. Delar i motorer kan gjutas fram i aluminium och detta material är att föredra då man får ett naturligt skydd mot korrosion. Man tillverkar även verktyg för industrin av detta material och för hemmabruk så kan man se att produkter som gräsklippare är gjorda med hjälp av gjutningstekniken. Den som tycker om att laga mat har säkert också ett och annat köksredskap som har tagits fram i aluminium med hjälp av gjutning.

Kostnader

När man ser på kostnader för den här typen av metalltillverkning så är det inte bara kostnaden för materialet som räknas. Aluminium är inte billigt men med tanke på att det är så hållbart så måste man se på en helhet och tänka framåt vad gäller budget. Sedan kan man vara klok och välja sandgjutning för mindre volymer och pressgjutning för större produktioner. För det mesta så tjänar man på detta material just för att det har en så lång hållbarhet och kan man få en komplett produktionsprocess så får man ändå säga att gjutning i aluminium kan bli det som lönar sig allra bäst.

Svetsning i aluminium

Att svetsa i aluminium är svårt och kräver mycket kunskap. Ofta används robotsvetsning till detta. Läs mer om att svetsa i aluminium här >