Kategoriarkiv: gjutning

Formsprutning som bearbetningsmetod

Plast är ett samlingsnamn för material som kan göras om till flytande form för att sedan omvandlas och anta en ny form. Den första plasten togs i bruk i början av 1500-talet. Sedan dess har bearbetningsprocesserna utvecklats och plasten har kommit att få en stor betydelse. Plast är ett lätthanterligt och behändigt material, både för producenter och konsumenter. De kemiska egenskaperna gör att den är enkel att forma om till ett lågt pris. Ur konsumentsynpunkt är det ett billigt och tåligt material. Därmed är det inte så konstigt att plasten har fått en omfattande utbredning. Användningsområdena är många och plasten blivit en del av vår vardag. Under 1960-1970-talet togs nya tillverkningsmetoder fram, vilket resulterade i att plast blev en förbrukningsvara. Mängder med engångsartiklar producerades för att sedan kastas. Plastindustrin fick utstå kritik från flera håll, då den ansågs bidra till miljöförstöring. Det här lade grunden till plaståtervinningen som de flesta plastproducenter numera försöker använda i så stor utsträckning som möjligt, för att minska sin negativa miljöpåverkan. Det finns många olika bearbetningsmetoder för att få plastmaterial att anta en ny form varav formsprutning är den dominerande metoden inom industrin.

Formsprutning av plast

Formsprutning, även kallat injection molding på engelska, är en metod som går att använda både på termoplaster och härdplaster. En formspruta består av två olika delar, sprutenheten där plastmaterialet fylls på och smälts samt själva formverktyget där den flytande plasten sprutas in. Formverktyget kan delas på mitten och när plasten är färdig är det bara att separera delarna och ta fram den färdiga komponenten. Sprutenheten brukar bestå av en tratt som sitter ihop med en cylinder. Genom tratten fylls cylindern på med material som värms upp och fortsätter vidare till munstycket på enheten. Genom munstycket sprutas plasten sedan in en form. Metoden blev patenterad redan 1872. Den största anledningen till att denna teknik har blivit den ledande bearbetningsmetoden för plast, är den är väldigt kostnadseffektiv jämfört med andra processer såsom gjutning eller skärning. De senaste femtio åren har formsprutningen genomgått flera stora förändringar och blivit mer automatiserad och datorstyrd.

Arbete och utbildning

För den som vill arbeta med bearbetning kan man välja gå en formsprutning utbildning. Det finns både universitets- och yrkesutbildningar inom området. Många privata aktörer inom industrin anordnar både nybörjar- och fortsättningskurser eftersom det anses att det är viktigt att utbilda nya personer med rätt kunskap inom branschen. Utbildningarna brukar behandla ämnen såsom plastens kemiska egenskaper, hur verktygen fungerar och sköts, och hur man utför löpande kvalitetskontroller. Även maskinprogrammering och processkunskaper är viktiga ämnen som ingår. Att arbeta med maskinerna som operatör innebär mycket programmering men brukar även innefatta manuellt arbete och kontroller.