Skydda personal med maskinskydd

En verkstad kan vara en mycket farlig plats. Det är klart att man måste se till att de som jobbar på verkstaden vet hur maskiner och verktyg ska användas men man kan inte garantera säkerhet enbart med hjälp av professionell personal. En viktig del av den utrustning som man har på plats är de maskinskydd som ser till att maskiner inte klämmer eller på andra sätt skadar den som jobbar med dem. Med en rullgardin så kan man säkra att lösa delar som kanske flyger inte landar på människor och nätväggar är ett måste då man vill skapa avstånd mellan maskin, robot och människa.

 

Maskinskydd för farliga rörelsemoment

 

För det första så måste man vara medveten om vad som skulle kunna vara farligt på en verkstad. För att ta fram rätt maskinskydd så ser man på rörelsemoment och handlingar som automatiska maskiner utför. Man betänker saker som:

 

  • Roterande rörelser
  • Återvändande rörelser
  • Plötsliga rörelser
  • Skärande arbete
  • Slag och bockning

 

När man har den här typen av rörelser och arbeten på plats så är maskinskydden ett absolut måste. Många gånger så inser man inte på vilket sätt en maskin är farligt tills det är försent för det är inte alltid så uppenbart att en smidig och mjuk rörelse faktiskt skulle kunna vara livsfarlig för en operatör med en overall som kommer i vägen.

 

Faror man vill undvika

 

Med maskinskydden så vill man undvika en rad olika faror. Det man ska komma ihåg är att ett slag från en maskin kanske inte i sig är farligt men om det leder till att en operatör hamnar ur balans så kanske han plötsligt befinner sig i livsfara där maskinens verktyg kan komma åt och kanske nypa till. Man kan inte alltid ha stenkoll på hur man står och då måste skyddet som maskinen har finnas som varningssignal då man kommer för nära. I maskiner med roterande delar så finns det ofta en stor klämrisk. Det här kan man motverka genom att helt kapsla in arbetsprocessen eller genom att se till att det alltid finns en stabil skärm mellan de roterande verktygen och operatören.

 

Riktigt farliga situationer

 

Klämskador är allvarliga men det kan bli ännu värre om man inte utrustar sin verkstad med de skydd som krävs. Brinnande och heta metallbitar bör aldrig kunna komma nära en operatör då dessa kan ge upphov till brännskador. Skärande verktyg kan uppenbarligen göra mycket mer än att brännas och då är det verkligen a och o att man har den där nätväggen mellan operatörens fingrar, armar och ben, och maskinen som beskär. Med rätt maskinskydd så kan personal fokusera på arbetet istället för att ständigt ducka och oroa sig för att maskiner ska spotta ut farliga bitar. Det här ger en arbetsplats där alla kan trivas och jobba på ett effektivt sätt.