Startsida Gjutning

Dagens industriteknik bygger förstås på uråldriga processer som har förädlats så pass att man inte längre ser att det faktiskt handlar om samma typ av produktion. Med gjutning så kan man dock säga att grundkonceptet har förblivit detsamma. Man skapar nya objekt med hjälp av en massa som får stelna. Detta kan vara i form av betonggjutning där man inte behöver värme för att skapa massan eller metallgjutning där man värmer upp metall så att den smälter och därmed kan omformas. Med gjutningen så får man precisa former på ett sätt som är mycket kostnadseffektivt.

IMG_6566_red

Gjutning en effektiv tillverkningsprocess

Det som gör gjutningen så effektiv är dels att man använder sig av material på ett sparsamt vis. När man till exempel sysslar med formgjutning så behöver man ju inte kasta bort några bitar. Man smälter ner den massa som krävs för att kunna gjuta och det som kommer ur formen behöver inte skäras eller slipas för att vara redo för användning. Det här är otroligt viktigt då man jobbar med gjutning i aluminium som är ett dyrt material som man inte har råd att spilla i onödan. Modern teknik med pressgjutning och andra varianter ger snabba och goda resultat som gör att många idag uteslutande väljer att ta fram sina komponenter på detta vis.

Formsprutning i plast

Ett alternativ till gjutning i metall är formsprutning i plast. Kanske behöver slutprodukten inte vara i metall. Materialutvecklingen har gått framåt ordentligt på senare tid och idag finns det plaster som är mycket hållbara. Läs mer om formsprutning här >

Då kvalitet är viktigt

När man är ute efter hög kvalitet så är gjutningen en bra metod. Det här är nämligen ett sätt att undvika problem med sprickor som annars kan uppstå i metaller då de bearbetas. Gjutningen leder ofta till att man får en bättre struktur i metallen och det är förstås en stor fördel. När man gjuter i betong så tillsätter man ämnen som ger en högre hållfasthet. Beroende på vad som ska produceras så är det viktigt att man vänder sig till en verkstad som verkligen kan gjuta på rätt sätt och som även kan erbjuda andra viktiga moment som kan behövas innan och efter produktionsprocessen. När man får en enhetlig process från ett företag så höjs kvalitet på samtliga delar som tillverkas.

Formar för precision

Med formar för gjutning så får man den där precisionen som är så viktig. En form kan ha mycket komplicerade mönster och det gäller att man får loss det som gjutits i ett stycke utan att det blir problem i hörn och kanter. Det här betyder att man måste lägga ner en hel del kraft och energi även på formar. Ibland lönar det sig med engångsformer och ibland så satsar man på formar som kan användas gång på gång. Med hjälp av datorer så kan man planera allt från produktion av form till gjutning på ett smart och effektivt sätt.