Vattenskärning av konstnärliga golv

En spännande teknik för beskärning av olika material är den som går ut på att man använder sig av vatten för att få till olika former. Med vatten-skärning så kan man skapa allt från verktyg till konstnärliga golv med inslag av metaller. Trots att vattenskärning kan anses vara en industriverksamhet så är det inte ovanligt att konstnärer är insatt i den. Detta för att kunna driva projekt där det gäller att få fram exakthet i hårda material som stål och sten. Det här leder till spännande samarbeten mellan metallverkstäder och konstnärer, och man kan se hur den moderna metallindustrin blir en viktig del även av konsten.

Svensk vattenskärning

I Sverige så finns det verkstäder som klarar av att skära med vatten. Man kan säga att regioner som Gnosjöregionen är särskilt intressanta eftersom man här har rent industriella verkstäder såväl som mer konstnärlig formgivning av bruksföremål. Om man ska använda sig av vattenskärning för att skapa ett golv med mosaik så måste man ju ha ett kunnande både vad gäller det estetiska och det rent tekniska. Man måste jobba med vattenskärning tryck som klarar av att ta sig igenom det material som man ska inkludera i golvet utan att detta leder till problem med sprickor. Tanken är ju att man ska kunna använda mindre material då man kan skära så precist. Dessutom så är det många som förespråkar svenskt vattenskärningsteknik där man använder sig av abrasivmedel i vattnet som är fullkomligt miljövänliga som till exempel sand.

Ett golv med sten och metall

Ett konstnärligt golv kan ha inslag av både metall och sten. Det enklaste är kanske att man har tagit fram en viss form som ramas in av en vacker metall men det kan vara mer komplicerat än så. Konstnären kan i stort sett arbeta fritt med idéer, det som eventuellt begränsar projektet är att material som inte rostar och vacker sten kostar en bra slant. Det är dock roligt att se att det fortfarande finns svenska byggprojekt där man satsar på det vackra och ser den ökade kostnaden som en investering för framtiden då folk kommer att njuta av att golven är så unika och fina att se på.

Konstnären och operatören

När konstnären tar fram en ritning för golvet så handlar det förstås mest om form och material, och om hur dessa kommer att samspela. Tillsammans med en duktig programmerare och operatör så kan man göra det hela redo för vattenskärning med hjälp av datorprogram som kan översätta konstnärens planer till verklighet. Man jobbar material för material och skär kanske stenen med vatten medan metallinslag böjs till med hjälp av bockning av vanlig metallbeskäring. Resultatet blir ett konstverk som är till för verkligt bruk och som kan hålla många hundra år till glädje för de som kommer att gå på de färdiga golven.